Hoe gaan we te werk?

Nadat we samen met u het doel van de transactie hebben bepaald, kunnen we starten. Elk project is uiteraard verschillend, maar onze samenwerking verloopt typisch volgens vier fasen.

Fase 1 – Boekenonderzoek (‘due diligence’)

Tijdens dit onderzoek analyseren we de juridische, financiële, strategische, operationele, en commerciële aspecten van de onderneming in kwestie. We kijken zowel naar het verleden als naar de toekomstperspectieven. Eventueel bestaande plannen voor waardecreatie worden grondig geanalyseerd en gevalideerd. Meestal stellen we samen met u een nieuw plan voor waardecreatie op.

Fase 2 – Structurering

Elke transactie moet worden goedgekeurd door ons Investeringscomité. Tijdens de onderhandelingen over de dealstructuur worden verschillende opties afgewogen. We streven naar een zo optimaal mogelijke structuur, zowel voor de koper als de verkoper, en naar een gezonde verhouding tussen schulden en eigen vermogen. In deze fase worden de belangen van Robur Capital op één lijn gebracht met die van mede-investeerders en het management van de doelonderneming.

Fase 3 – Actief aandeelhouderschap

Onze betrokkenheid stopt niet na de closing. Wij willen een actieve aandeelhouder zijn: niet alleen zijn we een klankbord voor het management, we bieden ook de nodige operationele ondersteuning en coaching. Zo zien we erop toe dat ook het middelmanagement goed functioneert en voldoende autonomie heeft. Samen zorgen we ervoor dat het plan voor waardecreatie ook wordt gerealiseerd.

Fase 4 – Exit

Robur Capital is een open-ended fonds. Dat wil zeggen dat we niet vasthouden aan een bepaalde exitstrategie. Maar vroeg of laat komt die exit er, en dan is het de bedoeling om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren. Trouw aan onze waarden doen we dat steeds met respect voor alle andere betrokkenen – werknemers, klanten en leveranciers.

Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer info